Internet Reklam İzmir Online Reklamlar

ELEKTRONİK TİCARET
Bireyler ve kurumların; açık ağ ortamında (Internet) ya da sınırlı sayıda
kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında (Intranet) yazı, ses ve görüntü
şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve
bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işlemlerinin tümünü ifade etmektedir.
Uluslararası organizasyonların ve bu alanda faaliyet gösteren bazı uluslararası
kuruluşların elektronik ticaret tanımları aşağıda verilmiştir

İNTERNET REKLAMCILIĞI NEDİR ?
Reklam sözcüğü, Latince clamare (çağırmak) fiilinden gelmektedir.
İnternet, bugüne kadar gelen tanıtım ve pazarlama anlayışına yepyeni bir
boyut getirmektedir. Internet üzerinde Web sayfaları standart olarak;
- Yüz yüze iletişime (görüntüsel anlamda) yer verir.
- Yazılı ve sözlü iletişime yer verir.
- Hareketli ve hareketsiz görüntü iletişimine yer verir.

BANNER
İnternetin başlangıcından itibaren ortaya çıkan ilk reklam türü olması
açısından banner reklamlar web reklamcılığında çok önemli bir yere sahipler. Bu gün
bile İnternet’te ilk defa reklam veren şirketlerin çoğu, alternatif reklam arayışına
girmeden banner reklamı tercih etmekteler. İnternet Reklam Bürosunun (Internet
Advertising Bureau) yaptırdığı bir araştırmaya göre, internette kullanılan en yaygın
reklam türü bannerlar, ikinci en yaygın tür ise site sponsorluklarıdır. Ancak
çoğunlukla ölçümlenmesinin kolay olması ve kısa sürede satış arttırmak amacı
gütmesi açısından bannerlar daha çok tercih edilmektedirler.

AFFILIATE
“Affiliate” programlarını ise şöyle tanımlayabiliriz. Online satış yapan büyük
mağazaların, küçük site operatörlerinin işlettiği sitelere ya da kişiye özel sayfalara
linkler koyarak satış yapmaları. Tabii ki bu siteler satın almayı yapan kişinin hangi
siteden geldiğini kolayca belirleyebildikleri için, reklamı koymuş olduğu site
sahibine de satışlar üzerinden komisyon vermektedir. Bu sayede sadece satış başına
komisyon ödeyen büyük site sahipleri binlerce sitede de reklamını bedava yapma
fırsatını bulmaktadır. Bu tip satış yapan mağazalara en güzel örnek amazon.com’dur.

INNERSITIAL ve SUPERSITIAL
“İnnersitial” veya “supersitial”lar ise kullanıcının sayfalar ya da siteler
arasında geçiş yaparken karşısına çıkan tam sayfa reklamlarıdır. Bu reklamların en
büyük avantajı reklamın otomatik olarak kullanıcının dolaştığı pencerelerin
arkasında kalarak yüklenmesidir. Kullanıcı böylece reklamın indirilmesi gereken
sürede istediği siteleri dolaşabilir ve reklam tam olarak yüklendikten sonra reklama
bakabilir.
Bu sayfalar açılırken genellikle müzik ya da animasyon kullandıkları için
hem daha etkili , hem de müzik ve animasyondan dolayı ağır indirildikleri için
kullanıcıyı sörf yaparken engellememiş olurlar.

MİKRO SİTE
Özellikle belli ürünlerin yan uygulamaları ya da tanıtım engeli olan markaların sunumu için kullanılan bu metodun önümüzdeki yıllarda ciddi şekilde yaygınlaşması beklenmektedir. Kısa dönemli spot kampanyalarda hazırlanan banner'ların linklendiği ya da içinde oyunların sergilendiği bu mini web siteleri , fiyat -performans anlamında da müşteriyi son derece memnun eden çözümlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. .

MAIL MARKETING
Elektronik posta (e-posta), pazarlamada, markanın
tanıtımında ve müşteri ile iletişim kurmada
kullanılan pazarlama araçlarından biridir. E-posta
kullanımının yaygınlaşması, birçok kişiye
bilgisayar aracılığıyla haberleşme alışkanlığı
kazandırmasının yanı sıra, haberleşme zevkine de
yeni bir boyut kazandırmıştır. E-posta haberleşme
sistemiyle hareketli, sesli ve görüntülü iletilerin
gönderilebilmesi, bu yöntemi hem zevkli kılmakta,
hem de çekiliciliğini arttırmaktadır

İNTERNET REKLAMCILIĞININ AVANTAJLARI
-
Interaktif Olması
- Doğrudan iletişim & tepki
- Bilgilenme isteğine yol açma
- Tüketici ile diyalog geliştirilmesine neden olma
- Satışa yönelik promosyonlarla katılımı sağlama
- Markanın hedef kitlesinin datalarını toplama imkanı
Ölçülebilir Olması
- Gerçek zamanlı raporlama
- Reklamın kaç kişi tarafından görüldüğü
- Kaç kişinin reklama ilgi gösterdiği
- Kaç kişinin web sitesini ziyaret ettiği
- Reklama ilgi gösteren kitlenin demografik yapısı
Ekonomik Olması
- Birim kişiye ulaşma maliyeti
- Birim kişiye ulaşma süresi
Bireysel Olması
- Hedef kitleye odaklı kesin erişim.
- İstenen detayda internet kullanıcı profili.
- Hedef kitleye odaklı reklam.
- Networkümüzdeki web sitesinde günde milyonlarca kez reklam gösterme
kapasitesi.
Esnek Olması
- Reklam yayına alış sürecinin kısa oluşu
- Reklam veya içeriğinin hızlı müdahale ile değiştirilebilmesi.
- Reklamın yayında olduğu siteler dışında bir site talep edildiğinde kısa sürede
geçiş yapılabilmesi